Една любопитна причина за претоварване на крайното стъпало
Дата: Friday, May 13 @ 13:38:55 CEST
Тема: Полупроводникови Усилватели


При проектирането на крайно стъпало и особено когато е с полупроводници е изключително важно да се знае какъв е възможният максимален ток през крайните транзистори.

Обикновенно се приема, че това е токът, който би протекъл през номиналното товарно съпротивление, ако то се включи директно към захранването. Например, ако захранването е 50 V, а номиналният импеданс - 8 Ohm, то токът е 6.25 А. При тази максимална стойност крайните транзистори трябва да имат известен запас и схемата да осигурява минимални нелинейни и интермодулационни изкривявания. Какъв обаче да е този запас? Отговорът на въпроса се крие в заместващата схема на високоговорител, работещ с реален сигнал. Типичната му еквивалентна схема е показана на фигурата по-долу с реалните стойности на елементите за произволен серийно произвеждан високоговорител
(VIFA P25WO-33-08).

За честотата на механичния резонанс F1= 23 Hz импедансът е чисто активен и Zmax= Re+ R2=34.97 Оhm. За някаква средна честота F2=190 Hz индуктивността Le се компенсира от капацитивния характер на кръга – (C,R2,L2) и общият импеданс е отново чисто активен , но с минимална стойност Zmin=5.4 Оhm. Съпротивлението Re е малко по-голямо от омическото съпротивление на шпулата. Именно тази стойност трябва да дефинира импеданса на високоговорителя и не трябва да е по-малко от 0.8 от обявения импеданс. Не всички фирми обаче спазват това изискване , както е и в показания пример.
В реалния сигнал е възможно да се получат всякакви комбинации от честоти. Нека да подадем сигнал с честота 23
Hz. Когато амплитудата върху кондензатора С е с максимална амплитуда и положителна фаза, ако със скок сменим честотата на 190 Hz и фазата е отрицателна , то поради невъзможността кондензатора бързо да се разреди, през Z2 ще протече по-голям ток т.е все едно, че съпротивлението е намаляло на 2.7 Ohm.Това явление може да бъде обяснено и по друг начин. Когато шпулата се движи, в нея се индуктира противо-електродвижеща сила (ПЕДС). За механичния резонанс последната е близка по стойност до външното възбудително напрежение и достига максимума си когато шпулата е с максимална скорост т.е. при преминаване през равновестното и състояние.Ако в този момент сменим честотата и фазата , възбудителното напрежение ще се окаже във фаза с ПЕДС и токът значително се увеличава. В нашия случай тока нараства до 18.5 А при предполагеми 6.25 А.

Разгледаният ефект трябва винаги да се има в предвид не само за да не се повредят крайните транзистори, но това е един източник за краткотрайни нелинейни изкривявания. Намалява се дълбочината на обратната връзка и се създават условия за претоварване и на други стъпала.
Тази статия идва от bgaudio.org
http://www.bgaudio.org

URL на тази публикация е:
http://www.bgaudio.org/modules.php?name=News&file=article&sid=57