ЗВУКОВОТО ИЗРАВНЯВАНЕ И ВРЪЗКАТА МУ С НАЧИНА ПО КОЙТО ВЪЗПРИЕМАМЕ ЗВУКА
Дата: Monday, November 28 @ 15:28:39 CET
Тема: Акустика


VI. ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗРАВНЯВАНЕПрез 1930 примитивните звукозаписни оборудвания добавиха своите дисбаланси към честотния спектър, а звукозаписната индустрия не разполагаше с практическите средства за промяна на изравняванията, която да предложи на обществото. В днешно време съществуват икуълайзъри със способност за адекватна настройка на честотния баланс за всяко ниво на сила на звука, но необходимостта от по-изтънчено изравняване отколкото контрол на високи и ниски тонове, не е известна. Докато сферата на звуковото възпроизвеждане отделя внимание на изравняването на помещението, което компенсира акустиката на стаята за слушане, необходимостта от изравняване на програмния материал (живото изпълнение) е пренебрегната. Важна причина изравняването да бъде избягвано е, че сред аудиофилите силно се вярва, че колкото повече електронни компоненти има по пътя, по който минава записа, толкова по-лош трябва да е звука. За тях няма значение дали тези компоненти са икуалайзър, тон контрол, шумоподтискаща система, или всичко останало тъй като всяка част от аудио системата добавя своята малка или голяма степен на изкривяване.

И така повечето аудиофили избягват всякакво изравняване. Но изкривяванията в изравняването са много по-големи от сбора на което и да е изкривяване, които добре проектираните компоненти биха внесли. Идеалът ще бъде конструирането на по-добри икуалайзъри, които по същество да не влошават звука. Качествени компоненти, които не влошават звука са постигнати в други части на системата, включително икуалайзъри в етап phono – усилване (RIAA изравняване). Същото качество трябва да е възможно и с икуалайзърите (няколко доста подобрени изкуалайзъри бяха въведени наскоро).

Друго възражение е че икуалайзърите не са лесни за употреба и много лесни за неправилна употреба, следователно влошаващи качеството на звука. Този аргумент обхваща почти всичко полезно от медицината до автомобилите. Отговорът е да бъдат обучени потребителите и да се предоставят ясни, лесно разбираеми, подробни описания и инструкции.
Слушането е най-важното ни сетиво. Записите се разпростират из цялата ни култура. Всеки ги слуша. Все пак хората вече са настроени да приемат дефектни, пискливи, изкривени, неизравнени записи като точни и да изискват подобен звук от житейските събития. Концертните зали са проектирани и построени да звучат по същия начин като дефектния записан звук, който архитектите са свикнали да слушат, а музикантите променят своята техника, за да симулират изкривени, грешни звуци, които чуват на записи и в подобни зали.

Смисълът за съществуването на музиката е нейното изразително съдържание. Много по-плачевна универсална липса на реална изразителност са днешните музикални произведения, което може да бъде проследено до факта, че изпълнителите слушат и дори изследват своите постижения с неизравнени записи. Разбира се, те не слушат добрите интерпретивни детайли на изразителност. Със сегашното присъствие на икуълайзъри във всички ценови равнища важната нужда от изравняване трябва най-накрая да бъде известена, а обществото трябва да бъде инструктирано как да ги употребяват.

Важен аспект на изравняването е способността да се възстановява звука от стари записи до приятно за слушане качество. Сравнително интересно как динамичните качества, които придават изразителното съдържание на изпълнителните на тези по-стари записи, са уловени с точност. Основните причини за изкривения звук бяха неспособността на старите машини да запишат всички честоти еднакво високо и някои така наречени „резонанси”, които причиняват изпъкването на някои малки части от честотния диапазон повече от останалите. Тези проблеми могат до голяма степен да бъдат коригирани с икуалайзъри отваряйки широк регистър от исторически слушателски опити, което е един от нашите наследства и съкровища. Прочутото днес Sound-Stream възстановяване на стари класици, като записите на Карузо, са в основата си много изтънчена употреба на изравняване. Подходящото изравняване може да играе важна роля в намаляването на опасността от високо слушане на диско и рок музика. Повечето негативни ефекти от силната музика, които са забелязани във феновете на рока и диското се дължат на липсата на изравняване: изкривяването на баланса, особено на честотните пикове са много преувеличени в обичайните супер-високи нива на сила. Тъй като звуковото изравняване премахва тези пикове, музиката може да се слуша безопасно на значително високи нива на сила на звука, в рамките на разумното. Същото важи и за други примери на опасно високо звуково възпроизвеждане. Необходимостта от звуковото изравняване по време на възпроизвеждане на магнетофонни записи бе доказано през 1930 г., но тъй като до скоро не съществуваха подходящи средства за постигането му, тази необходимост не бе поставена пред обществото. То остава основно необходимо условие за възпроизвеждане на естествен звук.

VII. МЕТОДИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗРАВНЯВАНЕ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧУВАНЕТО И ЗВУКОВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕТО

При изследването с цел да бъде показан начинът, по който чуваме нормално, трябва да се използва запис на живо изпълнение. В реалния живот, нашият слух и възприятията ни за звуците се различават силно от слушането на тестови тонове и други звуци, неприсъщи за начина ни на живот. За да е възможен научният анализ на особеностите на начина, по който чуваме и възприемаме звуци в истиски ситуации, е необходимо да създадем тестов звук, който е лесно разпознаваем, повтаряем и достатъчно познат ни за да усещаме промяната му при различни условия на слушане. Звукът носи у себе си изразителност освен информация, така че можем да имаме смислени звукови възприятия, не просто безцелни или незначителни клинични тестови звуци и тонове. Очевидно звукозаписите предлагат възможността за това, но само ако са изравнени.
След като нашите възприятия на звука не отчитат всички честоти с еднаква сила и след като процесът на звуковъзпроизвеждане също изкривява баланса на честотите по свой различен начин, звукът който чуване накрая, слушайки неизравнен запис има напълно изкривен честотен баланс, съпоставен с начина по който бихме чули оригиналното живо изпълнение. Обаче слушателят не знае как е звучал оригиналът и записаният звук не повтаря нищо познато, което да бъде използвано като рамка или еталон. По тази причина многократен тест със слушане в реални ситуации е невъзможен без звукът да е изравнен със звука по начина по който сме свикнали да го чуваме наживо.
Трябва да бъде отбелязано че единствената възможност на всяко от сетивата ни да бъде описано като прецизно е директното сравнение на цветни полутонове, разположени един до друг. Това е единствената възможност, която не е свързана с паметта, която е най-независимият аспект на сетивните ни възприятия. Чуването не може да се възползва от възможността за директна съпоставка и трябва да разчита на паметта. Тази слабост прави невъзможно да наблюдаваме, разпознаваме и сравняваме изкривявания в музикалните звуци, ако не знаем как те звучат неизкривени. Смислено сравнение и оценяване на изкривени варианти на нещо като музиката, целящо да постигне точно определен резултат не е възможно, ако не сме запознати с неизкривената версия на звука или целият материал. Ако слушаме музика, която вече е изкривена и повторим слушането при други условия, но пак с изкривявания, няма да има начин за нашите уши да различат двете или кое как изкривява оригинала. Обаче ако сме запознати с изпълнение или версия, където балансът на честотите е бил коригиран по начин звучащ естествено или „правилно” за нашият слух и след това повторим възпроизвеждането в условия на изкривяване, веднага чуваме, че е различен и можем да му наравим ново изравняване за да звучи отново правилно. Човешкият глас е отличен пример, защото сме запознати с начина по който звучи един глас и можем да познаем когато звучи неестествено. Без изравняване звуковите изследвания водят до съпоставка на едно изкривяване с друго без да е възможно е възможна съпоставката на самите звуци директно (както може да бъде направено със зрителните възприятия).
Когато изследваме как чуваме при две различни звукови нива, различните стойности на изравняването за различни честоти трябва да се коригира, в съответствие с различните начини, по-които чуваме при тези две различни общи звукови нива. Ако използваме звукови анализатори, които могат да измерят и начертаят тези стойности графично, можем да сравним двете графики, да извадим стойностите на едната от другата и да получим измерени стойности на разликите.
Нови възможности за изравняване, открити през позледните години дадоха възможност да бъдат въведени споменатите по-горе научни подходи. В същото време вече фактическата наличност на широкодостъпни и с нормални цени икуълайзъри с добро качество правят подобно изследване практически необходимо. 1 Копия са налични в The Anstendig Institute 2 Вижте статията ни The Massing of Overtones 3 Справедливо е да споменем за трешхолд ефекта при по-високи честоти: с по-големи звукови нива, високите честоти са достатъчно силни за да бъдат съзнателно чути и добавени към общото впечатление за силата, което има ефект върху балансирането и дори върху маскирането на по-ниските честоти. При по-ниски звукови нива положението не е същото и средният бас звучи привидно по-силен. Когато звукът е коректно изравнен за всяко звуково ниво този ефект е по-слабо забележим, защото когато е изравнен, високите честори даващи обертоновата структура са балансирани, така че те добавят своя цветност към звука, но не се чуват съзнателно.

ЗВУКОВОТО ИЗРАВНЯВАНЕ И ВРЪЗКАТА МУ С НАЧИНА ПО КОЙТО ВЪЗПРИЕМАМЕ ЗВУКА, ЧАСТ 4

ЗВУКОВОТО ИЗРАВНЯВАНЕ И ВРЪЗКАТА МУ С НАЧИНА ПО КОЙТО ВЪЗПРИЕМАМЕ ЗВУКА, ЧАСТ 3

ЗВУКОВОТО ИЗРАВНЯВАНЕ И ВРЪЗКАТА МУ С НАЧИНА ПО КОЙТО ВЪЗПРИЕМАМЕ ЗВУКА, ЧАСТ 2

ЗВУКОВОТО ИЗРАВНЯВАНЕ И ВРЪЗКАТА МУ С НАЧИНА ПО КОЙТО ВЪЗПРИЕМАМЕ ЗВУКА, ЧАСТ 1

Институтът Анстендиг е изследователска организация с идеална цел, освободена от данъци, основана за да изучава вибрационните влияния в нашият живот и да провежда изследвания в сферите на визията и звука; да предоставя материали, разработени да помагат на широката публика да изясни и разбере успешно вибрационните влияния; да дава инструкции за възможностите за подобряване на качеството на тези влияния в нашия живот; да изследва и предоставя обяснения, необходими за психологическите процеси, свързани със зрението и слуха ни.


Тази статия идва от bgaudio.org
http://www.bgaudio.org

URL на тази публикация е:
http://www.bgaudio.org/modules.php?name=News&file=article&sid=77